Žádat o dotaci na zpracování projektu můžete do poloviny října

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Programu EFEKT – 2F dotace na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe. Získat lze až 200 000 korun. Cílem programu je podpořit úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení. Zažádat o tuto dotaci mohou vlastníci domů (rodinných, bytových, objektů ve veřejném sektoru i objektů pro podnikatelské účely) a jejich nájemci do 16. října 2021. Maximální míra dotace činí 70% a maximalní částka, kterou lze v rámci dotace získat je 200 000 korun.

V Energomexu vám rádi připravíme projekt a pomůžeme na něj získat dotaci.

 

 

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference