ISO 50001

Velkým podnikům pomáháme snížit energetickou náročnost a zvýšit konkurenceschopnost zaváděním mezinárodní normy ISO 50001. Mezi portfólio našich klientů, které jsme úspěšně dovedli k zavedení ISO 50001, patří například Knauf ČR, VAK Mladá Boleslav, nebo Jihlavské kotelny.

Náš expert s klienty podrobně prochází celý podnik, vysvětluje veškeré náležitosti ohledně technologií a nezbytných procesů a společně poté nastaví energetický management podniku tak, aby mohl obdržet certifikaci ISO 50001. Během celého přípravného procesu jsme k dispozici k průběžné konzultaci a asistujeme také při procesu samotné certifikace.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu