Energetický posudek pro PVK

Pro budovu Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) sídlící v Praze na Floře jsme v roce 2018 zpracovali energetický posudek pro žádost o dotaci z Operačního programu podnikání a inovace/OP PIK (předchůdce stávajícího Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost/OP TAK) na celý komplex energeticky úsporných opatření.

Po odhalení nejslabších míst objektu z hlediska úniku tepla a provedení ekonomické analýzy bylo doporučeno:

  • zrekonstruovat a zateplit fasádu, střechu a strop
  • vyměnit původní výplně otvorů
  • instalovat tepelné čerpadlo voda/voda pro ohřev TV
  • vyregulování chladícího systému a
  • odříznutí otopné větve ke garáži
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu