Nová kotelna mateřské školy

Pro mateřskou školu v Luhačovicích jsme v roce 2018 zpracovali energetický posudek, energetickou studii a pomohli tak získat 40% dotaci na novou kotelnu. 

Na základě našich doporučení byl instalován nový zdroj tepla – kondenzační kotel na zemní plyn s IRC regulací (otopná tělesa byla doplněna elektronickými hlavicemi – IR regulace, pro možnost nezávislého ovládání systému otopných těles), a došlo k hydraulickému a termickému vyregulování otopné soustavy.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu