Revitalizace bytového domu

Bytový dům v ulici Amforová na Praze 13 díky nám prošel v roce 2018 zásadní revitalizací spočívající v zateplení, rekonstrukci výměníkové stanice a instalaci solárních kolektorů na střeše.

Energomex pro tuto revitalizaci poskytl kompletní servis sestávající ze:

  • Zpracování energetického posudku
  • Zpracování architektonického návrhu
  • Podání žádosti o dotaci
  • Projekce opatření

Na základě naší žádosti byla na revitalizační opatření získána dotace v hodnotě 5,7 milionu korun z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Foto/ zdroj: https://amforova1922-1928.estranky.cz/fotoalbum/revitalizace/

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu