Energetický posudek průmyslového podniku

Pro průmyslový podnik Jokey jsme v roce 2017 zpracovali energetický posudek, který byl následně použit pro žádost o dotaci v rámci programu OP PIK (předchůdce nynějšího OP TAK). Energetické posudky pro žádosti o dotace jsou jednou z našich hlavních domén. Nabízíme v tomto ohledu vysokou flexibilitu, takže s kvalitními podklady jsme schopni posudek provést i v řádu několika dní.

V objektu výrobní haly Jokey byla navržena náhrada části stávajících výrobních hybridních rychloběžných vstřikovacích lisů na plasty a všech vstřikovacích strojů za nové moderní energeticky efektivnější ekvivalenty.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu