Modernizační fond rozdělí 150 miliard na nízouhlíková opatření

Chystáte-li ve svém podniku energeticky úsporná opatření, zbystřete. Od ledna 2021 otevírá svá dotační stavidla  zcela nový fond s cílem podpořit modernizaci energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti českých podniků. Tento fond jménem Modernizační vychází z  evropské směrnice EU ETS, je určen pro země Východní Evropy a v České republice by měl v letech 2021 až 2030 rozdělit minimálně 150 miliard korun. Oblasti podpory jsou rozděleny do celkem devíti programů, které by měly naší ekonomice pomoci k rychlejšímu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Patří sem program HEAT, podporující modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (směrem k OZE), program RES +  zaměřený na instalaci fotovoltaických elektráren, program ENERG ETS určený na zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu a další. Drobnou nevýhodou těchto programů je, že jsou otevřeny pouze žadatelům, kteří stihli podat předběžnou žádost o dotaci do 1. února 2021. Pro ty, kdo tento krok nestihli, je aktuálně otevřen (respektive v nejbližších dnech se otevře) pouze program ENERG, poskytující dotace na zlepšení energetické účinnosti v podnicích.  Mezi podporovaná opatření tohoto programu patří například zateplení, rekonstrukce podnikových budov, instalace nového větrání, klimatizace, šetrného chlazení, vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, modernizaci a rekonstrukci zařízení na výrobu energie, zavádění energeticky efektivnějších prvků v budovách a také prvky adaptace budov na změny klimatu (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody atd.).

V Energomexu vám zpracujeme energetický posudek jako nezbytný dokument pro získání dotace z Modernizačního fondu. Neváhejte se nám ozvat.

 

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference