Energetický audit obcí nově povinností

Od konce ledna 2021 by měla velká část našich měst a obcí mít zpracovaný energetický audit na veškeré svoje energetické hospodářství.

Že jste o tom ještě neslyšeli? V tom případě čtěte dál. Dne 25. ledna 2020 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií v podobě nového zákona č. 3/2020 Sb., který říká, že každá obec, jejíž průměrná roční spotřeba přesahuje dva po sobě jdoucí kalendářní roky 500 MWh, má povinnost mít zpracovaný energetický audit. Jedná se o audit veškerého energetického hospodářství – to znamená všech budov, provozů, vozů, veřejné osvětlení a dalších objektů ve vlastnictví obce čerpající energii. Povinnost mít zpracovaný tento audit vzniká (podle čl.3., odst.8) 1 rok od vzniku povinnosti, což znamená od 25. ledna 2021. Výjimku tvoří obce, jejichž průměrná roční spotřeba je dva po sobě jdoucí kalendářní roky vyšší než 35 tisíc MWh. Ty mají na zpracování auditu o dva roky delší čas, tedy až do konce ledna 2023.

“Další zbytečný byrokratický dokument do šuplíku stojící spoustu peněz, času a energie”, napadne vás možná. Vůbec to tak ale být nemusí. V dubnu tohoto roku vyšla k tomuto novému zákonu prováděcí vyhláška stanovující podrobně různé náležitosti, které by měl energetický audit obcí, ale také krajů a příspěvkových organzací státu splňovat. Součástí energetického auditu má být podle této vyhlášky mimo jiné “Plán energetického auditu”. Tento plán je dokument, ve kterém si může zadavatel, tedy zástupce obce, stanovit konkrétní cíle, které by chtěl daným auditem dosáhnout (například snížit energetickou spotřebu energetického hospodářství o X procent). Také má možnost určit si například, které konkrétní části energetického hospodářství by se měl auditor věnovat prioritně, a vůbec zde v libovolné podrobnosti zadat svoje potřeby a požadavky kladené na zpracovatele auditu.

Díky celkovému auditu se snadno odhalí místa s největším potenciálem pro úspory energie. Zpracovatel auditu může navrhnout alternativy v podobě úsporných opatření i možnosti dotací, které lze na tato opatření čerpat. Obec pak může díky dobře provedenému auditu naplánovat smysluplnné inovace a v důsledku ušetřit na energiích spousty peněz.

Potřebujete pro svou obec zpracovat audit? V Energomexu se energetickými audity zabýváme intenzivně víc než 11 let a právě spolupráce s městkou samosprávou je jedním ze zásadních pilířů naší činnosti. Stačí, když nám pošlete seznam všech částí vašeho energetického hospodářství (tj. všechny budovy či provozy spotřebovávající elektřinu, plyn, tuhá paliva, teplo, pohonné hmoty) s přesnými adresami a my vám během pár dní zašleme cenovou nabídku včetně návrhu Plánu energetického auditu. Podrobnosti samozřejmě doladíme osobně.

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference