Využití dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pomůžeme vám získat tu nejvýhodnější dotaci pro vaši stavbu. Poradíme, která řešení jsou pro váš bytový dům z hlediska energetické i finanční optimalizace ta nejvhodnější, a připravíme vše, co je k získání dotace třeba.

Nová zelená úsporám (NZÚ) je dotační program pro bytové a rodinné domy využitelný pro rekonstrukce i novostavby.

Z programu je možné získat dotaci na:

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval
 • koupi bytové jednotky v novostavbě bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Jednorázová dotace na bytovou jednotku činí 150 000 Kč.

Dotaci až 70 000 korun lze získat také na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Dotaci lze získat na následující opatření:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah (včetně výměny oken a dveří)
 • kotle a tepelná čerpadla – výměna zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • fotovoltaické systémy – dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou.
 • “dešťovka” – systémy využívající dešťovou a odpadní vodu
 • zeleň – na výsadbu stromů na veřejném prostranství (2 500 – 50 000 Kč)
 • přípravu teplé vody, solární ohřev
 • stínící techniku (rolety, žaluzie apod.)
 • řízené větrání s rekuperací (25 000 – 35 000 Kč na bytovou jednotku)
 • zelené střechy (až 300 000 na jednu stavbu)
 • využití tepla z odpadní vody (10 000 Kč na každou napojenou bytovou jednotku)
 • E- mobilita – na dobíjecí stanice pro osobní vozidla na elektropohon/kategorie M1  (30 000 Kč za jednu dobíjecí stanici)

Při kombinaci více opatření lze získat bonus až 120 000 Kč a více . Čím více opatření, tím vyšší bonus.

Aktuální podmínky pro dotační program Nová zelená úsporám platí od července 2021. O dotaci v jeho rámci je možné žádat od podzimu 2021. Více o programu najdete na novazelenausporam.cz

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference