Dotační program OP TAK

V Energomexu vám poradíme se záměrem, vypracujeme předběžnou studii a připravíme podklady pro získání dotace z programu OP TAK.

CO JE OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Stejně jako jeho předchůdce, je OP TAK zaměřen na podporu podnikové sféry. V jeho rámci by se mělo do českých podniků v letech 2021 – 2027 rozdělit téměř 80 miliard korun.

Peníze z tohoto programu budou směřovat mimo jiné do podpory:

 • energetických úspor, nákupu energeticky účinnějších a úspornějších technologií
 • získávání energie z obnovitelných zdrojů
 • zavádění podnikových inovací
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
 • vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění
 • pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.
 • na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě
 • nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
 • rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids)
 • nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích

Přesné názvy a podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zatím ve fázi příprav.

Rozdělení dotací podle regionů

Očekává se zachování vyšší míry podpory pro méně rozvinuté a přechodové regiony a k zavedení dalších dvou speciálních kategorií se specifickými mírami spolufinancování:

 • méně rozvinuté regiony – 85 % (Moravskoslezsko, Severovýchod, Severozápad, Střední Morava)
 • přechodové regiony – 70 % (v období 2014–2020 se jednalo o méně rozvinuté regiony – Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy)
 • přechodové regiony – 60 %
 • více rozvinuté regiony – 50 % (v období 2014–2020 se jednalo o přechodové regiony)
 • více rozvinuté regiony – 40 % (hl. m. Praha)

 

 

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální podobě jednotlivých dotačních programů OP TAK. V listopadu chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu vydat avíza výzev, ze kterých vyplynou důležité podmínky a termíny. Na začátku roku 2022 by se měly programy spustit.

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference