Energetické audity

Energetický audit pro váš podnik rádi zpracujeme. Postaráme se o to, aby to nebyl jen”dokument do šuplíku”, ale důležitý podklad přehledně mapující veškeré možnosti energetických úspor vašich objektů či provozů. Doplníme také doporučení, jaké dotace lze na daná opatření čerpat, anebo co případně změnit, abyste dosáhli na maximální možnou výši dotace.

KDY JE TŘEBA ENERGETICKÝ AUDIT

  • Každé 4 roky má mít zpracovaný energetický audit každý podnik, který 2 po sobě jdoucí roky zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 130 milionů korun (nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1100 000 000 Kč).
  • Dále ho má povinnost zpracovat ten podnikatel, jehož hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.

Energetický audit analyzuje stávající stav budovy, najde možnosti energetických úspor a navrhne způsoby jejich realizace. Slouží tak jako jeden ze základních podkladů při rozhodování, zda a která energeticky úsporná opatření realizovat.

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference