Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF) rozdělí v nejbližších letech mezi české podniky 173 mld. Kč. Dotace poputují na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transformaci.

NPO bude rozdělován prostřednictvím 6 až 10 tzv. komponent (obdoba známých operačních programů), přičemž každá komponenta bude přiřazena konkrétnímu ministerstvu, které bude zaštitovat žádosti, vyhodnocení i čerpání.

Mezi tyto komponenty, klíčové pro podnikatele, budou patřit mimo jiné:

  • Snižování spotřeby energie (alokováno 6 000 milionů Kč)
  • Přechod na čistší zdroje energie (alokováno 6 660 milionů Kč)
  • Renovace budov a ochrana ovzduší (alokováno 15 000 milionů Kč)
  • Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda (alokováno 4 400 milionů Kč)
  • Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovace do podnikové praxe (alokováno 8 200 milionů Kč)

První programy z Národního plánu obnovy se budou otevírat už v září 2021. 70 % všech financí musí být rozděleno do konce roku 2022, takže české podnikatele čeká štědrý dotační rok a půl.

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference