Průkazy energetické náročnosti budov

Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy je náš “denní chléb”. Vypracujeme ho na základě Vámi zaslaných podkladových informací. Cena a časová náročnost se liší u každého objektu v závislosti na jeho dispozicích a z nich vyplývající složitosti výpočtů.

CO JE PENB?

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB), alias „štítek“ umožňuje budovy srovnávat z hlediska spotřeby energií a tím i nákladů na provoz. PENB řeší energetické systémy v objektu, včetně energetické náročnosti vytápění, přípravy teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení a případně využití obnovitelných zdrojů energie. Energetická náročnost objektu je vyjádřená množstvím spotřebované primární energie z neobnovitelných zdrojů. Grafická část PENB značí, do které energetické kategorie objekt spadá. Dále se zde dozvíte, kolik objekt teoreticky ročně spotřebuje energie, z čehož můžete odhadnout i přibližnou finanční náročnost.

KDY POTŘEBUJETE PENB

PENB je jeden z dokumentů potřebných ke stavebnímu povolení, ale také k žádosti o dotaci.

Průkaz ENB je povinnou součástí stavební projektové dokumentace podle prováděcího předpisu při:

● výstavbě nového rodinného domu, bytového nebo jiného objektu

rekonstrukci budov, mění-li se více než 25% obálky (tj. obvodové stěny, střecha, okna a dveře, podlaha nejnižšího podlaží)

● a při přístavbě, je-li přistavováno více než 2,5 násobek energeticky vztažné plochy stávajícího stavu

● při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference