Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov je náš “denní chléb”. Vypracujeme ho na základě Vámi zaslané projektové dokumentace. Cena a časová náročnost se liší u každého objektu v závislosti na jeho dispozicích a z nich vyplývající složitosti výpočtů.

CO JE PENB?

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB), alias “štítek” umožňuje budovy srovnávat z hlediska spotřeby energií a tím i nákladů na provoz. PENB řeší energetické systémy v objektu, včetně energetické náročnosti vytápění, přípravy teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení a případně využití obnovitelných zdrojů energie. Energetická náročnost objektu je vyjádřená množstvím spotřebované primární energie z neobnovitelných zdrojů. Grafická část PENB značí, do které energetické kategorie objekt spadá. Dále se zde dozvíte, kolik objekt teoreticky ročně spotřebuje energie, z čehož můžete odhadnout i přibližnou finanční náročnost.

KDY POTŘEBUJETE PENB

PENB je jeden z nezbytných dokumentů potřebných ke stavebnímu povolení, ale také k žádosti o dotaci.

PENB je povinnou součástí stavební projektové dokumentace podle prováděcího předpisu při:

výstavbě nového rodinného domu, bytového nebo jiného objektu

rekonstrukci budov, mění-li se více než 25% obálky (tj. obvodové stěny, střecha, okna a dveře, podlaha nejnižšího podlaží)

● a při přístavbě, je-li přistavováno více než 2,5 násobek energeticky vztažné plochy stávajícího stavu

při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference