Energetické audity

Energetický audit pro vaši obec rádi vypracujeme. Postaráme se o to, aby to nebyl jen”dokument do šuplíku”, ale spíše celkové poradenství o možnostech energetických úspor vašich objektů a provozů spojené také s doporučeními, jaké dotace lze na případná nízkoenergetická opatření čerpat. Sami si budete moci vytyčit, které oblasti/objekty Vás zajímají, a chcete je řešit prioritně. Na ty se pak jako auditoři podrobněji zaměříme.

NOVÁ AUDITOVÁ POVINNOST OBCÍ

Podle zákona č. 3/2020 Sb. (kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií) má každá obec, jejíž průměrná roční spotřeba energie je dva po sobě jdoucí roky vyšší než 500 MWh, povinnost mít zpracovaný energetický audit. Jedná se o audit veškerého energetické
hospodářství (tzn. všechny budovy, vozy, veřejné osvětlení a další objekty čerpající energii, tedy elektřinu, plyn, teplo, pohonné hmoty, tuhá paliva).

Povinnost mít zpracovaný tento audit vzniká (podle čl.3., odst.8) od 25. ledna 2021. Výjimku tvoří obce s hodnotou průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky 35000 MWh a vyšší. U těch tato povinnost vzniká o dva roky později (tj. od 25. ledna 2023).

Co je energetický audit

Energetický audit je dokument, který analyzuje stávající stav budovy, hledá možnosti energetických úspor a navrhuje způsoby jejich realizace. Slouží tak jako jeden ze základních podkladů pro rozhodování investora, zda a která energeticky úsporná opatření realizovat.

Máte zájem o cenovou nabídku energetického auditu pro vaši obec?

Stačí nám zaslat soupis všech částí vašeho energetického hospodářství s adresami. Na základě těchto údajů vám zašleme cenovou nabídku energetického auditu.

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference