Projekce technologií

Potřebujete vypracovat projekt nového zateplení, vzduchotechniky, vytápění, fotovoltaiky či jiného technologického řešení svého domu? Není problém. Vše s Vámi osobně prodiskutujeme, na stavbu se přijedeme podívat, propočítáme a zhodnotíme různé varianty dostupných řešení. Rozvážíme jejich výhodnost z hlediska vstupních investic versus možných dotací a vysvětlíme, která varianta má jaké výhody. Poradíme případně i s nejvhodnějším umístěním konkrétní technologie. Na základě vašeho rozhodnutí poté vše naprojektujeme a v případě zájmu zpracujeme a podáme i žádost o dotaci.

Z programu OPŽP lze aktuálně čerpat dotace na energeticky úsporné renovace veřejných budov ve formě:

  • zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace fotovoltaického systému,
  • instalace solárně-termických kolektorů.

Na všechny tyto technologie Vám rádi zpracujeme studii.

Rekonstrukce lidového domu
Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Energetický posudek pro PVK
Energetický posudek průmyslového podniku
ISO 50001
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce pražského metra
Revitalizace bytového domu
Reference