Energetická studie bytového domu

Pro bytový dům v Sulově ulici v Praze jsme v roce 2017 zpracovali komplexní energetickou studii s cílem snížit energetickou náročnost objektu a zmapovat všechny možnosti energetických úspor. Studie se věnovala všem částem energetického hospodářství budovy včetně zateplení, vzduchotechniky, elektroinstalací, vytápění atd.

Z programu MPO EFEKT jsme na studii získali 70% dotaci.

Program MPO EFEKT poskytuje dotace na přípravu realizace (tj. studie) kvalitních energeticky úsporných projektů. O dotaci z programu je možné stále zažádat.

Na fotografiích níže vidíte mimo jiné, co vše pro účely energetické studie na objektu monitorujeme.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu