Energetický audit Českého rozhlasu

V roce 2016 jsme zpracovali energetický audit budovy Českého rozhlasu V Praze. Šlo o audit zpracovaný na základě zákonné povinnosti stanovující, že každý podnikatel zaměstnávajícín více než 250 osob, je povinen zpracovat jednou za 4 roky pro své energetické hospodářství energetický audit.

Budovu rozhlasu s jednotlivými částmi energetického hospodářství jsme celou prošli a podrobně analyzovali jak na základě vlastního pozorování, tak pomocí projektové dokumentace stavby, fakturačních spotřeb energie, přesných klimatických dat o otopných sezónách předchozích let a rozboru provozu technologií. Odhalili jsme nejslabší místa objektu z hlediska úniku tepla a provedli ekonomickou analýzu, na jejímž základě byla doporučena výměna původních svítidel ve společných prostorách a zavedení energetického managementu.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu