Vzduchotechnika mateřské školy

Pro mateřskou školu Starý Plzenec jsme v roce 2018 zpracovali projektovou studii a energetický posudek. Díky těmto podkladům se podařilo získat dotaci ze 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt nové vzduchotechniky (větrání s rekuperací) a fotovoltaické elektrárny. Rovněž jsme pro tuto mateřskou školu zpracovali energetický posudek na výměnu zdroje tepla – starého kotle na tuhá paliva za ekologicky i ekonomicky šetrnější kondenzační plynový kotel.

Po provedení ekonomické analýzy byla doporučena výše zmíněná energeticky úsporná opatření.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu