Vzduchotechnika základní školy

Na základní škole Suchdol  jsme se v roce 2018 postarali o novou vzduchotechniku – nucené větrání s rekuperací odpadního tepla. Pro tento poměrně rozsáhlý projekt jsme zpracovali projektovou dokumentaci a energetický posudek.

Na opatření byla získána dotace 70%, kterou poskytl Operační program Životní prostředí.

Větrání s rekuperací obecně nejen šetří náklady na energie, neboť využívá odpadní teplo, ale kromě toho zásadním způsobem přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí budov. Podle aktuálních studií je to dokonce jeden z nejúčinnějších prostředků, jak uvnitř budov předcházet šíření nejrůznějších patogenů (včetně koronaviru). Pro veřejné budovy, kde se koncentruje větší množství lidí, je tento systém větrání tedy téměř nutností.

 

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu