Nové vytápění základní školy

Záklaní škole Velká Losenice jsme pomohli získat dotaci na nový kotel na zemní plyn. V roce 2018 jsme pro školu vypracovali energetický posudek pro žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí prioritní osa 5 – energetické úspory.

Bylo namodelováno energetické chování objektu na základě vlastního průzkumu, projektové dokumentace stavby analýzy fakturačních spotřeb energie a zjištění přesných klimatických dat o otopných sezónách předchozích let. Po provedení ekonomické analýzy bylo doporučeno vyměnit stávající zastaralé zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody za nové, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu