Zateplení tělocvičné jednoty

Tělocvičná jednota v obci Pěnčín (Liberecký kraj) se v roce 2019 díky Energomexu dočkala zateplení a vyregulování otopné soustavy. Budova šaten využívaná především místním fotbalovým klubem byla kompletně zateplena, včetně výměny oken a zateplení střechy, došlo k vyregulování otopné soustavy a byl zde zaveden energetický management.

Pro tato opatření jsme zpracovali energetický posudek pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu