Zateplení prodejny

Obecní prodejna v Liblicích byla díky nám v roce 2017 kompletně zateplena, došlo zde k výměně starého kotle za kondenzační plynový kotel, výměně osvětlení.

Energomex pro zpracoval energetický posudek pro žádost o dotaci z Operečního programu Životní prostředí, který na tato nízkoenergetická opatření poskytl 50% dotaci.

Výsledná opatření zvláště pěkně vyniknou z porovnání fotografií prodejny před a po rekonstrukci (viz níže).

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu