Energetický audit butiku

V roce 2015 jsme zpracovali energetický audit pro obchod Burberry v Pařížské ulici v Praze. Energetický audit byl zpracován z důvodu zákonné povinnosti. Namodelováno bylo energetické chování objektu na základě vlastního průzkumu, projektové dokumentace stavby a analýzy fakturačních spotřeb tepelné energie, zjištění přesných klimatických dat o otopných sezónách předchozích let a rozboru provozu technologií.

Po odhalení nejslabších míst objektu z hlediska úniku tepla a provedení analýzy spotřeb energie byla doporučena změna tarifu nebo dodavatele elektrické energie a instalace čidla pro spínání ventilátoru zdroje chladu. Dále byla navržena instalace nadřazeného systému MaR s dostatečně uživatelsky přístupným ovládacím systémem.

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu