Rekonstrukce městského úřadu

Obecnímu úřadu v Chýni jsme pomohli s komplexní rekonstrukcí a získáním 50% dotace na všechna nízkoenergetická opatření uznatelná v programu OPŽP (2018).

V souladu s výsledky naší energetické studie byla provedena následující opatření:

  • Pořízení decentrální vzduchotechniky (systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla) s chlazením
  • Instalace fotovoltaické elektrárny
  • Zateplení
  • Výměna osvětlení za úspornou LED technologii
  • Instalace venkovních žaluzií

 Energomex pro tato opatření zracovával energetický posudek a studii.

 

Fotovoltaika – energetický posudek
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce pražského metra
ISO 50001
Revitalizace bytového domu
Nová kotelna mateřské školy
Rekonstrukce městského úřadu
Energetický posudek průmyslového podniku
Energetický posudek pro PVK
Zateplení sokolovny
Energetický posudek obecního úřadu
Vzduchotechnika základní školy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Nízkoenergetická rekonstrukce ateliéru
Energetický audit Českého rozhlasu
Energetická studie bytového domu
Energetický audit butiku
Žádost o dotaci na zateplení a vzduchotechniku
Zateplení školy
Zateplení tělocvičné jednoty
Energetický posudek zámku
Zateplení prodejny
Vzduchotechnika mateřské školy
Nové vytápění základní školy
Energetický audit průmyslového podniku
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Pasivní dům – energetický posudek a PENB
Rekonstrukce lidového domu
Rekonstrukce brownfieldu